Estonia EST  

rss

  • rss
Pressiteated, Uudised - Amway Muu
Uuring: Eesti naised kardavad hakata ärinaisteks

2017.07.12 - 

 Kuuenda ettevõtlusraporti AGER tulemuste põhjal on 92% Eesti naistest ettevõtluse suhtes positiivselt meelestatud, mis on Eesti meeste samast hoiaksut 2,5% kõrgem ning maailma mõistes üks kõrgemaid positiivseid hoiakuid üldse. Hoolimata sellest, ainult 40 protenti naistest tunnistab, et näevad ennast ettevõtlusega alustamas. Samal ajal aga on äriga alustamise huvi enam kui pooltel Eesti meestel (52%).

Eesti naiste ettevõtlik loomus on teiste Balti riikidega sarnane. Läti naiste näitaja on Eestiga täpselt sama ning Leedus näevad end ettevõtluses 41 protsent naistest. Võrreldes AGER 2015 uuringu tulemustega on Eesti naiste ettevõtlik loomus tõusnud kahe protsendipunkti võrra, maailma kesmine on 43 protsenti. Miks aga kardavad naised ettevõtlust nii meil kui maailmas?

“Naistel on alati olnud mingil määral teised prioriteedid ning see võib olla üheks ebakindluse põhjuseks,” ütles Tartu Ülikooli ettevõtlusprofessor Tõnis Mets, kes on andund oma eksperthinnangu ettevõtlusuuringule. “Põhjused, miks naised nii Eestis kui Euroopas soovivad iseenda tööandjaks saada, on sarnased – võimalus eneseteostuseks ning olla iseseisev,” selgitas professor. “Aga me teame eelmise Amway Globaalse Ettevõtlusraporti (AGER) põhjal ka seda, et naised on eelkõige perekesksed ning otsivad oma tööelus stabiilsust, mis on olulised mõjufaktorid ettevõtjaks hakkamisel.”

68,7 protsenti Eesti naistest usub, et viia aasta pärast on ettevõtluse tase Eestis vähemalt samal tasemel tänasega või tõusnud. Professor Mets märgib, et see on positiivne tendents ning nüüd on vaja tugevamat valitsusepoolset ja hariduslikku tuge, mis annaks naistele enam julgust alustada ettevõtlusega. Naiste üks suurimaid hirme ongi just oskuste ja haridusega seotud. “Vaid 27 protsenti Eesti naistest usub, et neil on olemas vajalikud oskused ja teadmised ettevõtlusega alustamiseks. See on liialt madal number arvestades seda, kui hästi on tegelikult meie naised haritud,” lisas professor.

“Euroopa töökeskkonna tuleviku väljavaade on siinsete tööstuse, ühiskonna ja teadusvaldkondade üle otsustajate jaoks tähtsal kohal. Oluline on küsida: Kuidas suudavad ettevõtted kohandada end tuleviku tööjõu vajadustele vastavalt?” küsis Mets.

Amway Globaalne Ettevõtlusraport (AGER)

Eesti on Amway Globaalse Ettevõtlusraporti uuritavate riikide hulgas juba teist aastat. AGER 2016 koostati Saksamaa Müncheni Tehnikaülikooli pool ja selle valmimist toetas Amway. Andmed kogus kokku uuringufirma GfK (Gesellschaft fuer Konsumforschung) aprillist juunini. Saadud tulemusi jagatakse muuhulgas teadusringkondadega, kelle hulka kuuluvad 45 AGERi akadeemilist nõustajat ning teised statistikast huvitatud mõttekojad, akadeemilised ja avalikud institutsioonid.

AGERi esimene iteratsioon avalikustati 2010. aastal Amway Euroopa Ettevõtlikusraporti nime all ning see laienes ülemaailmseks uuringuks 2013. aastal, koondades tulemused 24. riigist. Selleaastane raport võtab kokku andmed 45 riigist; otsesuhtluse ja telefoni teel intervjueeriti enam kui 50 000 meest ja naist vanuses 14-99.

Leave a Comment

The e-mail address will not be published
* Mandatory field

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com |
Connexia